FAQ – Vanliga frågor 

Ökar inte risken för fusk om läraren inte ser eleverna?
Skärmen står mellan elverna och läraren har klar sikt. Om eleverna sitter långt ut på sidorna kan man vinkla skärmen något. 

Är det inte bättre att använda kartböcker eller pärmar?
En fördel med skärmarna är att de är större och därmed täcker mer yta. De väger mindre och tar mindre plats. På så sätt bidrar de till en bättre arbetsmiljö. Sedan är det långt ifrån alla som har kartböcker tillgängligt. 

Varför använder man inte en skrivsal eller aulan istället?
Dels kanske det inte finns eller är upptaget och dels kan det vara smidigt att vara i klassrummet av andra skäl. Med en uppsättning skärmar är man alltid redo för ett prov eller läxförhör. 

Varför använder ni plast och inte papp?
Vi gjorde prototypen i papp, men utifrån att materialet är känsligare bli plast både billigare och mer hållbart i längden. Plasten som används (Polypropen) har liten miljöpåverkan. 

Var tillverkas skärmarna?
I Sverige

Focusscreen XL klassrum elever