Flexibel lärmiljö

Många klassrum är anpassade utefter en förmedlingspedagogik som inte längre stämmer överens med dagens krav på undervisning. Fokusskärmar är ett stöd för att individanpassa undervisningen eftersom de ger lärare möjligheten att bygga rum i rummet. Använd en eller flera fokusskärmar för att ge eleven eller en grupp elever en egen fristad i klassrummet.

Fokusskärmar blir i synnerhet användbara för:

  • skolor som saknar eller har få grupprum
  • klassrum som saknar ytor där elever kan få en fristad från den större gruppen.
  • individanpassad undervisning där eleverna inte kan lämna klassrummet.

Hjälper elever med koncentrationssvårigheter

Klassrumsmiljö är en viktig del i att bemöta elever med koncentrationssvårigheter. Elever fokuserar bättre när intryck och yttre störningar reduceras. Med fokusskärmar kan lärare enkelt bygga olika typer av avskärmningar för att ta bort distraherande synintryck för eleven. Använd fokusskärmen för att stötta elevers koncentrationsförmåga och förstärk gärna det genom att även erbjuda hörselkåpor för att ta bort störande ljudintryck.

Skärmarna är hur bra som helst och uppskattas både av elever och lärare. Både under prov men också för att få eleverna att fokusera på enskilt arbete.

Simon Jonsson

Lärare, Byleskolan