Trygghet vid prov

Både lärare och elever blir trygga av att inga svar kopieras vid skrivningar. Använd fokusskärmar för att skärma av valda delar av elevers synfält. Eleverna kan lättare fokusera på sitt eget prov och stärks även av vetskapen om att ingen kan kopiera deras svar. Det är även lätt för läraren att anpassa skärmarnas riktning för att från sin egen placering kunna se att eleverna inte använder otillåtna hjälpmedel.

Enkelt att förhindra fusk

För lärare är det svårt att förhindra tittfusk vid prov när:

  • utrymmet i klassrummet är begränsat
  • det inte finns möjlighet att använda sig av en skrivsal
  • det inte går (nationella prov) eller finns tid att göra flera versioner av provet
  • det inte går eller finns tid att provmöblera klassrummet

En klassuppsättning fokusskärmar väger mindre än 3 kg, är enkla att ställa upp och stärker rättssäkerheten vid prov då skärmen förhindrar tittfusk.

Eleverna gillar dem. De känns mer proffsiga och seriösa. De avgränsar provskrivarna på riktigt.
Thomas Karlsson

Lärare, Viktor Rydberg Gymnasium