Fokusskärm som provskärm – Smidig och effektiv avdelare vid skrivningar

Fokusskärm som provskärm – Smidig och effektiv avdelare vid skrivningar

Vår erfarenhet är att administrationen av prov kan bli förhållandevis komplex – det handlar om att hitta lämpliga lokaler och framför allt om att frigöra pedagoger som kan vakta. Med fokusskärmar kan administrationen dras ner och vid sidan av denna förenkling finns det ekonomiska incitament.

Ekonomisk kalkyl*

Kalkylen bygger på antagandet att en undervisningsgrupp vanligtvis behöver delas upp för att man ska kunna säkerställa att eleverna inte kikar på varandras prov. Med fokusskärmar behöver man inte göra denna uppdelning.

Lönekostnad/timme**
374 kr

Inköpskostnad (15 st)
1.485 kr

Break even point
3,9 timmar

Efter c:a 4 provtimmar, inklusive eventuell ställtid, har inköpet av fokusskärmar finansierats. Med fokusskärmar kommer ni frigöra både tid och pengar som kan satsas på det pedagogiska kärnuppdraget.

* I kalkylen har vi inte tagit hänsyn till eventuella minskade kostnader för lokaler och administration

** månadslön 30 300 kr/månad (Gymnasielärare 2013)*12 månader/1360 (årsarbetstimmar vid ferietjänst)+sociala avgifter (c:a 40 %)