flippadeklassrumVi har sedan starten, sommaren 2014, haft en härlig medvind fylld av uppskattning, beröm och digitala ryggdunkningar för vår fokusskärm. Lärare, elever och föräldrar har vittnat om att den gör skillnad i undervisning och lärande. Idag vände dock vinden något. Läraren, Lotta Karlsson, säger TACK, MEN NEJ TACK! och vädjar till Facebook om att slippa se våra annonser.

– Fokusskärmen ”är precis tvärtemot det jag bygger mitt lärande utifrån”.

Innan vi bemöter Lottas kritik måste vi först starkt rekommendera hennes blogg, Mitt flippade klassrum, till samtliga besökare med ett pedagogiskt intresse. Den är full av inspirerande och konkreta undervisningstips samt skarpa reflektioner kring lärande. Även i inlägget, TACK, MEN NEJ TACK, där hon ifrågasätter fokusskärmen, levererar Lotta viktiga poänger om bra didaktiskt arbete. Men, vi håller inte med om allt.

För det första, tanken med användandet av fokusskärmen har aldrig varit att ersätta eller stå i vägen för kollaborativt lärande. Tvärtom, flera lärare, främst för de lägre åldrarna, har satt ihop flera skärmar för att mindre grupper lättare ska kunna samarbeta och jobba kollaborativt. Vi som har utvecklat den här produkten är själva pedagoger och vi är mycket väl medvetna om ”Vygotskijs sociokulturella perspektiv, att lärande är något som bäst sker i utbyte, tillsammans med andra”.

Med det sagt, svenska lärare har även ett ”ansvar att utveckla elevers förmåga att arbeta självständigt” (Läroplanen). Vi tror på att undervisningsformer behöver variera och vi tror även på, i synnerhet för elever med koncentrationssvårigheter, att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Läroplanen).

För det andra, Lotta är även kritisk till att fokusskärmen kan användas som en provskärm för att förhindra tittfusk och för att elever ska stärkas av vetskapen att ingen kan kopiera deras svar. Hon menar att ”en fråga som går att fuska på är således en fråga som det finns ett givet svar på”, vilket i sin tur innebär att en lärare som har utformat en sådan fråga ligger långt ifrån en formativ undervisning. Vi gillar Lottas engagemang för estetiska lärprocesser och hoppas hon fortsätter sprida sin kunskap om det och att så många som möjligt inspireras av henne. Däremot tycker vi det är märkligt att hon avfärdar alla pedagoger som utformar prov med givna svar. Vi tror att olika kurser har olika förutsättningar för examinationsformer.

Även om Lotta hävdar att det är fel med prov som har givna svar och att det i hennes ”klassrum inte finns några otillåtna hjälpmedel” så förmodar vi att hon, som engelsklärare, genomfört Skolverkets nationella prov, läs- och hörförståelse, med givna svar. Vi tror även att eleverna, vid dessa tillfällen, inte hade tillgång till ordbok, Internet eller andra otillåtna hjälpmedel.

För det tredje, vi håller fullständigt med Lotta om vad en flexibel lärmiljö innebär. Vi står även fast vid att vår fokusskärm bidrar till det. Att enkelt kunna avgränsa mindre ytor i klassrum har en massa fördelar. Det tycker bevisligen inte bara vi. Hör av dig till oss Lotta, så skickar vi ner ett par skärmar till dig så du får känna på dom.

Till sist, vi vill be så mycket om ursäkt till alla som tagit illa vid. Aldrig hade vi kunnat ana att våra annonser skulle kunna kränka någon. Ifall ni är fler som känner som Lotta, hör gärna av er. Självklart gäller även det för er som tycker som oss. Vi tar gladeligen emot all feedback vi kan få.