Att skärma av i klassrummet kan hjälpa barn med ADHD eller autism

Focusscreen original

“Till synes små lösningar kan ge stor effekt”, skriver Daniel Johansson, Speciallärare Sandgärdsskolan i Borås, i Aftonbladet debatt; Vi i skolan klarar inte av elever med ADHD. Debattartikeln belyser att barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättning såsom ADHD, autism, etc.) har svårt att orka gå i skolan ifall inte anpassningar görs, samt att föräldrar till barn med NPF påverkas negativt av den stress och oro som deras barns skolgång innebär. I slutet av debattartikeln listar Daniel hur Sveriges skolor med enkla medel kan göra skolan mer tillgänglig för barn med NPF. Den listan backas även upp av Riksförbundet Attention, intresseorganisationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Överst på Daniels lista står det “…se till att avskiljande skärmar finns tillgängliga i klassrummet”.

Merparten av de skolor som köper våra skärmar gör det för att skärma av i provsituationer. Vi vill påpassligt påpeka att skärmarna även är lämpliga för att skärma av synfältet för elever som är känsliga för yttre stimuli. Skärmarnas lätthet och stabilitet gör att det blir enkelt att kombinera två eller tre skärmar för att skapa en egen hörna där man störs mindre av vad andra gör.

Här är Daniels kompletta lista

  • Se till att hjälpmedel som stressbollar och avskiljande skärmar finns tillgängliga i klassrummet.
  • Öka förutsägbarheten genom att inleda och avsluta lektioner på liknande sätt, med en presentation av innehållet och en sammanfattning.
  • Ge barnen stöd med planering och struktur i form av lättillgängliga scheman över dagens aktiviteter och avprickningslistor i punktform till de uppgifter de får.
  • Ge ut lektionsanteckningar i stället för att be dem skriva och lyssna samtidigt.
  • Skapa reträttplatser dit de kan gå för att ta en paus från alla intryck.