100 unika kunder

Grattis till oss!

I måndags skickade vi ett gäng skärmar till Salem och därmed nådde vi vår hundrade skola. Det känns fantastiskt! Det är fortfarande gymnasieskolor som dominerar vår försäljning men nu har vi förutom grundskolor även högskolor och SFI i vår kundkrets.

Vi når skolor från Ystad i söder till Luleå i norr. Däremot saknar vi kunder i länen Blekinge, Jämtland och Gotland. Vi har sålt flest skärmar till Stockholms län, men Luleå, Norrbottens län, har flest skärmar per elev. Karlstad är en annan stad som är relativt skärmtät.

 

Leveranser fokusskärmar 2014-2016

Ln07_ Map

Rättssäkra nationella prov?

Provskärm Focusscreen

Nationella proven nalkas. Till er lärare och administrativ personal på skolor med stora skrivsalar och gott om utrymme vill vi säga “grattis!” Ni har det lite skönare än lärare och administrativ personal på trångbodda skolor utan skrivsalar. Ni behöver inte bry er mycket om provmöblering eller oroa er för rättssäkerheten. Många av er har förmodligen den smått på övermänskliga uppgiften att rätta och bedömma sisådär 500 prov och texter (förlåt för opassande påminnelse), men i förberedelsearbetet har ni det hyfsat angenämt. Återigen, “grattis!”

Till er som ska administrera nationella prov för många elever på små ytor: gör som oss – skärma av! På vår skola tröttnade vi rejält på den omständiga provmöbleringen som ändå inte tryggade rättssäkerheten. Att hitta billiga och funktionella provskärmar visade sig vara en omöjlighet. Lösningen blev till slut att vi köpte papp och klippte och vek våra egna provskärmar. Det kan ni också göra. Men, ifall ni tröttnar på att klippa och vika pappskärmar som dessvärre inte har lång hållbarhet – surfa in på vår butik och gör en beställning.

/Jens & Örjan

Träffa oss på Skolforum

Har du planerat in Skolforum nästa vecka, och råkar samtidigt vara nyfiken på våra skärmar? Kom förbi och känn på oss. Jag och Örjan står i monter A10:30 och svarar mer än gärna på alla frågor. Vi ser även till att det finns gott om skärmar att testa och eventuellt ta med hem till er skola. Skolforum är på Stockholmsmässan, 26-27 oktober.

Hoppas vi ses!

Jens Franzén & Örjan Gruden


 

Lärare gillar inte att skärma av

flippadeklassrumVi har sedan starten, sommaren 2014, haft en härlig medvind fylld av uppskattning, beröm och digitala ryggdunkningar för vår fokusskärm. Lärare, elever och föräldrar har vittnat om att den gör skillnad i undervisning och lärande. Idag vände dock vinden något. Läraren, Lotta Karlsson, säger TACK, MEN NEJ TACK! och vädjar till Facebook om att slippa se våra annonser.

– Fokusskärmen ”är precis tvärtemot det jag bygger mitt lärande utifrån”.

Innan vi bemöter Lottas kritik måste vi först starkt rekommendera hennes blogg, Mitt flippade klassrum, till samtliga besökare med ett pedagogiskt intresse. Den är full av inspirerande och konkreta undervisningstips samt skarpa reflektioner kring lärande. Även i inlägget, TACK, MEN NEJ TACK, där hon ifrågasätter fokusskärmen, levererar Lotta viktiga poänger om bra didaktiskt arbete. Men, vi håller inte med om allt.

För det första, tanken med användandet av fokusskärmen har aldrig varit att ersätta eller stå i vägen för kollaborativt lärande. Tvärtom, flera lärare, främst för de lägre åldrarna, har satt ihop flera skärmar för att mindre grupper lättare ska kunna samarbeta och jobba kollaborativt. Vi som har utvecklat den här produkten är själva pedagoger och vi är mycket väl medvetna om ”Vygotskijs sociokulturella perspektiv, att lärande är något som bäst sker i utbyte, tillsammans med andra”.

Med det sagt, svenska lärare har även ett ”ansvar att utveckla elevers förmåga att arbeta självständigt” (Läroplanen). Vi tror på att undervisningsformer behöver variera och vi tror även på, i synnerhet för elever med koncentrationssvårigheter, att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Läroplanen).

För det andra, Lotta är även kritisk till att fokusskärmen kan användas som en provskärm för att förhindra tittfusk och för att elever ska stärkas av vetskapen att ingen kan kopiera deras svar. Hon menar att ”en fråga som går att fuska på är således en fråga som det finns ett givet svar på”, vilket i sin tur innebär att en lärare som har utformat en sådan fråga ligger långt ifrån en formativ undervisning. Vi gillar Lottas engagemang för estetiska lärprocesser och hoppas hon fortsätter sprida sin kunskap om det och att så många som möjligt inspireras av henne. Däremot tycker vi det är märkligt att hon avfärdar alla pedagoger som utformar prov med givna svar. Vi tror att olika kurser har olika förutsättningar för examinationsformer.

Även om Lotta hävdar att det är fel med prov som har givna svar och att det i hennes ”klassrum inte finns några otillåtna hjälpmedel” så förmodar vi att hon, som engelsklärare, genomfört Skolverkets nationella prov, läs- och hörförståelse, med givna svar. Vi tror även att eleverna, vid dessa tillfällen, inte hade tillgång till ordbok, Internet eller andra otillåtna hjälpmedel.

För det tredje, vi håller fullständigt med Lotta om vad en flexibel lärmiljö innebär. Vi står även fast vid att vår fokusskärm bidrar till det. Att enkelt kunna avgränsa mindre ytor i klassrum har en massa fördelar. Det tycker bevisligen inte bara vi. Hör av dig till oss Lotta, så skickar vi ner ett par skärmar till dig så du får känna på dom.

Till sist, vi vill be så mycket om ursäkt till alla som tagit illa vid. Aldrig hade vi kunnat ana att våra annonser skulle kunna kränka någon. Ifall ni är fler som känner som Lotta, hör gärna av er. Självklart gäller även det för er som tycker som oss. Vi tar gladeligen emot all feedback vi kan få.

Finansierat efter fyra timmar

Fokusskärm som provskärm – Smidig och effektiv avdelare vid skrivningar

Fokusskärm som provskärm – Smidig och effektiv avdelare vid skrivningar

Vår erfarenhet är att administrationen av prov kan bli förhållandevis komplex – det handlar om att hitta lämpliga lokaler och framför allt om att frigöra pedagoger som kan vakta. Med fokusskärmar kan administrationen dras ner och vid sidan av denna förenkling finns det ekonomiska incitament.

Ekonomisk kalkyl*

Kalkylen bygger på antagandet att en undervisningsgrupp vanligtvis behöver delas upp för att man ska kunna säkerställa att eleverna inte kikar på varandras prov. Med fokusskärmar behöver man inte göra denna uppdelning.

Lönekostnad/timme**
374 kr

Inköpskostnad (15 st)
1.485 kr

Break even point
3,9 timmar

Efter c:a 4 provtimmar, inklusive eventuell ställtid, har inköpet av fokusskärmar finansierats. Med fokusskärmar kommer ni frigöra både tid och pengar som kan satsas på det pedagogiska kärnuppdraget.

* I kalkylen har vi inte tagit hänsyn till eventuella minskade kostnader för lokaler och administration

** månadslön 30 300 kr/månad (Gymnasielärare 2013)*12 månader/1360 (årsarbetstimmar vid ferietjänst)+sociala avgifter (c:a 40 %)

Lärare gillar att skärma av

FokusskärmÄven om vi har använt fokusskärmen i några år nu så var det inte förrän våren 2014 som vi bestämde oss för att erbjuda den till andra skolor. Under sensommaren registrerade vi vårt handelsbolag och under hösten 2014 lanserade vi produkten här på focusscreen.se.

Nu, i februari 2015, har det blivit dags att fylla på vårt lager, den här gången med dubbelt så många skärmar, för att täcka efterfrågan. Vi har tagit emot beställningar från skolans samtliga stadier och från Sveriges alla hörn; från Kävlinge i söder till Luleå i norr. Det tycker vi är jättekul!

Vad som är ännu roligare är den feedback vi får från lärare som har använt fokusskärmarna. Nedan följer ett axplock.


 

Vi har använt dem på vårt samlingsbord för elever som tycker det är stressande med andras blickar. Ställer vi skärmen för, kan eleven koppla bort de andras blickar, samtidigt kan jag se över skärmen. Vi har använt dem vid experiment när två grupper inte ska se varandras resultat utan att de ska få jobba i lugn och ro och komma fram till egna resultat. Jag har också elever som sätter upp en skärm på sin bänk för att få bättre arbetsfokus.

Jag tycker absolut att de levt upp till förväntningarna. Jag trodde att de lättare skulle ramla omkull. Jag tycker att de fyller en funktion och jag ser det som ett billigare och ett mer lätthanterligt alternativ än stora golvstående skärmar, även om de också kan behövas ibland. Jag tänker att de får ett väldigt flexibelt användningsområde eftersom de är lätta att plocka fram vid behov. Jag har visat skärmen för kollegor som också blivit intresserade av att testa dem.

Johanna Corin Ekeberg, Kullsvedsskolan

 

Jag använder fokusskärmen vid olika pedagogiska tillfällen. Skärmen kommer bäst till pass när det är testsituation då jag har många elever i klassrummet och det är lätt att tappa fokus på den egna arbetsuppgiften utan skärmen. Skärmen fungerar också ypperligt för elever som behöver eller önskar att få arbete i fred i allmänhet, då fokusskärmen skärmar av lagom mycket.

Storleken på skärmen ger eleven det stöd den behöver samtidigt som jag i egenskap av lärare fortfarande kan kommunicera med eleven utan svårigheter. Fokusskärmen ger väldigt mycket tillbaka till eleverna och bidrar utan tvekan till ökad måluppfyllelse i klassrummet.

Simon Jonsson, Klasslärare årskurs 4, Byleskolan

 

Vid flera tillfällen har jag haft möjlighet att använda fokusskärmar. Det underlättar verkligen att snabbt och enkelt kunna plocka fram dessa smidiga skärmar. Tidigare har jag använt mig av tex. större bilderböcker eller tidskriftssamlare för att skärma av vid något prov eleverna ska göra. Då ligger inte alltid fokus på provet utan på bilderboken.

Skärmarna är enkla att förvara i klassrummet, tar inte stor plats. Eleverna upplever sin avskildhet som positivt och lugnt. Jag kan verkligen rekommendera fokusskärmar till alla klassrum!

Birgitta Rossander, Klasslärare årskurs 1, Byleskolan