Att skärma av i klassrummet kan hjälpa barn med ADHD eller autism

Focusscreen original

“Till synes små lösningar kan ge stor effekt”, skriver Daniel Johansson, Speciallärare Sandgärdsskolan i Borås, i Aftonbladet debatt; Vi i skolan klarar inte av elever med ADHD. Debattartikeln belyser att barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättning såsom ADHD, autism, etc.) har svårt att orka gå i skolan ifall inte anpassningar görs, samt att föräldrar till barn med NPF påverkas negativt av den stress och oro som deras barns skolgång innebär. I slutet av debattartikeln listar Daniel hur Sveriges skolor med enkla medel kan göra skolan mer tillgänglig för barn med NPF. Den listan backas även upp av Riksförbundet Attention, intresseorganisationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Överst på Daniels lista står det “…se till att avskiljande skärmar finns tillgängliga i klassrummet”.

Merparten av de skolor som köper våra skärmar gör det för att skärma av i provsituationer. Vi vill påpassligt påpeka att skärmarna även är lämpliga för att skärma av synfältet för elever som är känsliga för yttre stimuli. Skärmarnas lätthet och stabilitet gör att det blir enkelt att kombinera två eller tre skärmar för att skapa en egen hörna där man störs mindre av vad andra gör.

Här är Daniels kompletta lista

  • Se till att hjälpmedel som stressbollar och avskiljande skärmar finns tillgängliga i klassrummet.
  • Öka förutsägbarheten genom att inleda och avsluta lektioner på liknande sätt, med en presentation av innehållet och en sammanfattning.
  • Ge barnen stöd med planering och struktur i form av lättillgängliga scheman över dagens aktiviteter och avprickningslistor i punktform till de uppgifter de får.
  • Ge ut lektionsanteckningar i stället för att be dem skriva och lyssna samtidigt.
  • Skapa reträttplatser dit de kan gå för att ta en paus från alla intryck.

Ny skärm – större, mörkare och rundare

Kunderna har sagt sitt och vi har lyssnat. Till höstterminen 2017 lanserar vi Focusscreen XL, en lite större skärm.

Focusscreen comparison

Vit=Original, Grå=XL

Det är fortfarande så att samtliga kunder som har svarat på vår kundundersökning är nöjda med vår originalskärm. Den skärmar av, den är stabil och ett paket skärmar är enkla att flytta och förvara. Emellertid, några kunder lämnade önskemål om att kunna få skärmar i en annan färg samt i en något större storlek, i synnerhet de lärare som undervisar i klassrum med höga bänkar och stolar. Därför lanserar vi nu Focusscreen XL. Den är mörkgrå, 3 cm längre och 5 cm högre. Dessutom har vi sett till att hörnen är rundade. Bra va?

Till butiken

 

100 unika kunder

Grattis till oss!

I måndags skickade vi ett gäng skärmar till Salem och därmed nådde vi vår hundrade skola. Det känns fantastiskt! Det är fortfarande gymnasieskolor som dominerar vår försäljning men nu har vi förutom grundskolor även högskolor och SFI i vår kundkrets.

Vi når skolor från Ystad i söder till Luleå i norr. Däremot saknar vi kunder i länen Blekinge, Jämtland och Gotland. Vi har sålt flest skärmar till Stockholms län, men Luleå, Norrbottens län, har flest skärmar per elev. Karlstad är en annan stad som är relativt skärmtät.

 

Leveranser fokusskärmar 2014-2016

Ln07_ Map

Rättssäkra nationella prov?

Provskärm Focusscreen

Nationella proven nalkas. Till er lärare och administrativ personal på skolor med stora skrivsalar och gott om utrymme vill vi säga “grattis!” Ni har det lite skönare än lärare och administrativ personal på trångbodda skolor utan skrivsalar. Ni behöver inte bry er mycket om provmöblering eller oroa er för rättssäkerheten. Många av er har förmodligen den smått på övermänskliga uppgiften att rätta och bedömma sisådär 500 prov och texter (förlåt för opassande påminnelse), men i förberedelsearbetet har ni det hyfsat angenämt. Återigen, “grattis!”

Till er som ska administrera nationella prov för många elever på små ytor: gör som oss – skärma av! På vår skola tröttnade vi rejält på den omständiga provmöbleringen som ändå inte tryggade rättssäkerheten. Att hitta billiga och funktionella provskärmar visade sig vara en omöjlighet. Lösningen blev till slut att vi köpte papp och klippte och vek våra egna provskärmar. Det kan ni också göra. Men, ifall ni tröttnar på att klippa och vika pappskärmar som dessvärre inte har lång hållbarhet – surfa in på vår butik och gör en beställning.

/Jens & Örjan

Träffa oss på Skolforum

Har du planerat in Skolforum nästa vecka, och råkar samtidigt vara nyfiken på våra skärmar? Kom förbi och känn på oss. Jag och Örjan står i monter A10:30 och svarar mer än gärna på alla frågor. Vi ser även till att det finns gott om skärmar att testa och eventuellt ta med hem till er skola. Skolforum är på Stockholmsmässan, 26-27 oktober.

Hoppas vi ses!

Jens Franzén & Örjan Gruden


 

Lärare gillar inte att skärma av

flippadeklassrumVi har sedan starten, sommaren 2014, haft en härlig medvind fylld av uppskattning, beröm och digitala ryggdunkningar för vår fokusskärm. Lärare, elever och föräldrar har vittnat om att den gör skillnad i undervisning och lärande. Idag vände dock vinden något. Läraren, Lotta Karlsson, säger TACK, MEN NEJ TACK! och vädjar till Facebook om att slippa se våra annonser.

– Fokusskärmen ”är precis tvärtemot det jag bygger mitt lärande utifrån”.

Innan vi bemöter Lottas kritik måste vi först starkt rekommendera hennes blogg, Mitt flippade klassrum, till samtliga besökare med ett pedagogiskt intresse. Den är full av inspirerande och konkreta undervisningstips samt skarpa reflektioner kring lärande. Även i inlägget, TACK, MEN NEJ TACK, där hon ifrågasätter fokusskärmen, levererar Lotta viktiga poänger om bra didaktiskt arbete. Men, vi håller inte med om allt.

För det första, tanken med användandet av fokusskärmen har aldrig varit att ersätta eller stå i vägen för kollaborativt lärande. Tvärtom, flera lärare, främst för de lägre åldrarna, har satt ihop flera skärmar för att mindre grupper lättare ska kunna samarbeta och jobba kollaborativt. Vi som har utvecklat den här produkten är själva pedagoger och vi är mycket väl medvetna om ”Vygotskijs sociokulturella perspektiv, att lärande är något som bäst sker i utbyte, tillsammans med andra”.

Med det sagt, svenska lärare har även ett ”ansvar att utveckla elevers förmåga att arbeta självständigt” (Läroplanen). Vi tror på att undervisningsformer behöver variera och vi tror även på, i synnerhet för elever med koncentrationssvårigheter, att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Läroplanen).

För det andra, Lotta är även kritisk till att fokusskärmen kan användas som en provskärm för att förhindra tittfusk och för att elever ska stärkas av vetskapen att ingen kan kopiera deras svar. Hon menar att ”en fråga som går att fuska på är således en fråga som det finns ett givet svar på”, vilket i sin tur innebär att en lärare som har utformat en sådan fråga ligger långt ifrån en formativ undervisning. Vi gillar Lottas engagemang för estetiska lärprocesser och hoppas hon fortsätter sprida sin kunskap om det och att så många som möjligt inspireras av henne. Däremot tycker vi det är märkligt att hon avfärdar alla pedagoger som utformar prov med givna svar. Vi tror att olika kurser har olika förutsättningar för examinationsformer.

Även om Lotta hävdar att det är fel med prov som har givna svar och att det i hennes ”klassrum inte finns några otillåtna hjälpmedel” så förmodar vi att hon, som engelsklärare, genomfört Skolverkets nationella prov, läs- och hörförståelse, med givna svar. Vi tror även att eleverna, vid dessa tillfällen, inte hade tillgång till ordbok, Internet eller andra otillåtna hjälpmedel.

För det tredje, vi håller fullständigt med Lotta om vad en flexibel lärmiljö innebär. Vi står även fast vid att vår fokusskärm bidrar till det. Att enkelt kunna avgränsa mindre ytor i klassrum har en massa fördelar. Det tycker bevisligen inte bara vi. Hör av dig till oss Lotta, så skickar vi ner ett par skärmar till dig så du får känna på dom.

Till sist, vi vill be så mycket om ursäkt till alla som tagit illa vid. Aldrig hade vi kunnat ana att våra annonser skulle kunna kränka någon. Ifall ni är fler som känner som Lotta, hör gärna av er. Självklart gäller även det för er som tycker som oss. Vi tar gladeligen emot all feedback vi kan få.